A generál kivitelező

Amikor lakóparkot, egy új társasházat, vagy valamilyen nagyobb kaliberű építményt terveznek felhúzni, akkor gyakran találkozunk a generál kivitelező elnevezésű szereplővel. A generál kivitelező egy nagyon fontos résztvevő lehet, hiszen gyakran versenyeztetik, és pályáztatják őt, így valószínűleg sok múlik rajta. Az utcán sétálva sokan találkozhattak már nagyobb volumenű építkezések mellé jól látható helyre kirakott táblával, ami közli az esemény szereplőit, célját, volumenét és egyre gyakrabban az igényelt uniós, vagy egyéb állami támogatás mértékét, melyet a szóban forgó beruházás megnyert. Ilyen táblákon olvasható például, hogy:

Generál kivitelező: Generál K. István, mérnök

A generál kivitelező személye, vagy az általa képviselt vállalkozás mindig előtérbe kerül ilyen projekteknél, hiszen az ő vállukon nyugszik az egész munka gazdasági és műszaki szervezése és gyakorlati megvalósítása.

Ki a generál kivitelező?

A generál kivitelező egy olyan jogi személy (gyakran a cég ügyvezetőjét, vagy az adott projekt megbízott vezetőjét is szokták így hívni), aki többnyire nagy volumenű, összetett építőipari projekt teljes lebonyolításáért felel, ideértve a vele együttműködő alvállalkozóinak a munkáját is. Ilyen minőségében ő – a legújabb jogi terminusok alapján – fővállalkozóként szerepel a projektben, aki a projekt elvégzéséhez szükséges munkákat, mint részfolyamatokat kiszervezi a vele szerződésben álló alvállalkozóknak, hogy azokat ők végezzék el, mert abban egyszerűen ők a profik.

generál kivitelező

Mit csinál a generál kivitelező?

A szóban forgó projekt (a témát tekintve: építés/felújítás kivitelezése) elvégeztetése miatt a megrendelő megbízza a generálkivitelezőt a kivitelezés lebonyolításával, mely megállapodás feltételeit és körülményeit a felek szerződésben rögzítik. A szerződés a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével kell, hogy íródjon, különös tekintettel a felek tényleges szerepkörének meghatározásával, mert esetleges vita esetén ez adhat alapot a jogi érdekérvényesítésre, ahogy bármilyen jogvita rendezésére is. A törvény meghatározza a szereplőket, valamint azok jogkörét és felelősségét, nem kötelező érvényű a terminus szó szerinti használata, bár az nyilván megkönnyíti szükség esetén az ügymenetet. Peres ügyek, jogviták esetén az ügylet szereplői úgyis meghatározásra kerülnek, nevesítve lesznek, és a jogszabályban előírt módon tartoznak felelősséggel munkájuk elvégzését illetően. Emiatt rendkívül fontos, hogy egy generál kivitelező tisztában legyen saját kötelezettségeit és jogait illetően. A megrendelővel történő szerződéskötés mellett kell, hogy rendelkezzen a szakmunkát ténylegesen elvégző alvállalkozóival is szerződéssel, mely alapot ad az elvégzendő munka jogszerű kiszervezésére, annak folyamatos ellenőrzésére és elkészülte esetén annak átvételére.

Miért és hogyan felel a generál kivitelező?

A generál kivitelező a teljes kivitelezési folyamatért – ideértve az alvállalkozói által elvégzett munkát is – felelősséggel tartozik, melynek pontos részleteit a megrendelővel szerződésben rögzítik. Nem tartozik felelősséggel azonban a tervezésért, annak átvételéről a megrendelőnek kell gondoskodnia. Jogszabály alapján mindenkinek, aki közvetlenül a megrendelőnek számláz, vagyis vele áll szerződésben, érvényes és élő szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, melynek meglétét az érintett hatóság szigorúan ellenőrzi is.

This entry was posted in blog.